KŪTSMĒSLU IZKLIEDĒTĀJU TRANSPORTIERI

Jauni 6 tonnu piekabes kūtsmēslu izkliedētāju transportieri.

 

75 kg.

 

SIA "AGROLATGALE PLUS"

tel.26433103